Дигитално рисуване на любим герой за деца 

 

   Запознаване с Photoshop

   Основи на програмата

   Запознаване и работа с таблет - основи

   Първи стъпки, оцветяване

   Техники за обработка на изображение

   Скициране, рисуване

   Оцветяване, ефекти

Моделиране на 3D герой за деца - създаване на герои със ZBrush

 

    Запознаване с материята на курса и работа с таблет

    Основи на моделирането

    Скулптуриране и 3D колаж от основни обекти

    Създаване на герои, рисунка

    Моделиране

    Основи на оцветяването

    Рендер

Арт класове за деца - от 5 до 10 години

Специализиран курс за деца - от 10 до 18 години

 

  Живопис

  Рисуване

  Графика

  История на изкуството

  Целта на курса е да положи основите на познанията у децата за създаване на натюрморт, за рисуване на човешка глава и човешка фигура, рисуване на животни.

Средствата за изучаване са сходни с тези в среднообразователните художествени училища, като се залага на рисуване на различни видове модели, изучаване анатомията на животните и човека. Чрез запознаването с историята на изкуството, децата  рисуват и свободни композиции. Заедно ги обсъждаме, а те ще придобиват уменията да представят и защитават пред публика своите идеи, произведения, търсения и вълнения.

Методиката на преподаване е трансформирана и допълнена според установените разбирания на А+ и според нуждата на всяко едно дете.

Придобитите умения и познания в сферата на изкуството обогатяват общата култура на децата, като допринесят за развитието на креативното им мислене и достигането до нестандартни решения. Благоприятства тяхното по-нататъшно развитие в образованието и подпомага личните им успехи и постижения.

© 2018 by A+ Gallery

Площад Славейков 7 София